ผู้เข้าชม 74382 ครั้ง Online 1 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Sunday 28th / 10 / 2018 เวลา 12:00:00ถึง Thursday 1st / 11 / 2018 เวลา 20:59:59
2ตั้งแต่ Tuesday 11th / 11 / 2025 เวลา 08:00:00ถึง Tuesday 11th / 11 / 2025 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Tuesday 11th / 11 / 2025 เวลา 08:00:00ถึง Tuesday 11th / 11 / 2025 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Sunday 28th / 10 / 2018 เวลา 12:00:00ถึง Thursday 1st / 11 / 2018 เวลา 20:59:59
5ตั้งแต่ Tuesday 11th / 11 / 2025 เวลา 08:00:00ถึง Tuesday 11th / 11 / 2025 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Tuesday 11th / 11 / 2025 เวลา 08:00:00ถึง Tuesday 11th / 11 / 2025 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Tuesday 21st / 05 / 2019 เวลา 08:00:00ถึง Thursday 18th / 07 / 2019 เวลา 17:00:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนปทุมราชวงศา @ 2019